Poskytovaní služby internetového připojení je přerušeno z důvodu nezaplacení.

Предоставление услуги доступа в Интернет приостановлено в связи с неоплатой.

Internet connectivity service has been suspended due to non-payment.